จงเจริญเซลส์แอนเซอร์วิส 1993

วิธีการชำระเงิน

ข้อมูลการชำระเงินของร้านค้า

หมายเหตู:  หลังการชําระเงินด้วยการโอนกรุณาเก็บสําเนาหรือสลิปหลังการโอนไว้ทุกครั้ง  ขอบคุณครับ

 

 

ห้างหุ้นส่วน  จงเจริญเซลส์แอนด์เซอร์วิส(1993) จํากัด

1104-1104/1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน  ดาวคะนอง  ธนบุรี  กรุงเทพมหานคร  10600

โทร  0-2468-1405  /  087-0442233  /  แฟกส์  0-2876-1175

www.jong1993.net /jong8989@hotmail.com

สามารถชำระเงินมาได้ผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร

tfb ธนาคารกสิกรไทย
หจก.จงเจริญเซลล์แอนด์เซอร์วิส(1993)
080 - 2 - 53984 - 3
ออมทรัพย์
bkb ธนาคารกรุงเทพ
หจก.จงเจริญเซลส์แอนด์เซอร์วิส(1993)
039 - 0 - 22611 - 6
ออมทรัพย์